Näin rakennamme talosi

Varsinaisen talon rakentaminen kestää tavallisesti 20-28 työviikkoa talopaketin toimituksesta.
Valittu talomalli, vuodenaika ja esimerkiksi perustuksien kuivumisaika vaikuttavat rakennusaikaan.

Fiskarhedenvillanin talopakettitoimituksen lisäksi talon rakentamiseen kuuluu kuusi erillistä urakkaa. Nämä urakat ovat:

  • Maanrakennustyö ja perustukset
  • Rakentaminen
  • LVI-asennukset
  • Sähkö
  • Laatoitukset
  • Maalaus

Talon rakentaminen aloitetaan maanrakennustyöllä ja perustusten rakentamisella. Rakennustyömiehet jatkavat tästä pystyttämällä rungon ja viimeistelemällä talon ulkoa ja sisältä. Tämän jälkeen vuorossa ovat LVI- ja sähkötyöt sekä pintojen viimeistelyt: laatoitustyö ja maalausurakka.

Maanrakennus ja perustukset

Rakennusprojekti alkaa tonttivierailulla. Paikalla on Fiskarhedenvillanin edustajan lisäksi myös valittu urakoitsija, joka vastaa maanrakennuksesta ja perustuksista. Tavoitteena on käydä läpi rakentamisen edellytykset. Urakoitsijalta saa hyviä neuvoja, miten talon voisi sijoittaa ja mille korkeudelle valmis perustus olisi parasta rakentaa. Näin varmistetaan, ettei rakennuksen alle keräänny vettä ja perustus rakennetaan kustannustehokkaasti. Saat urakoitsijalta kustannusarvion, jossa on myös huomioitu mahdolliset lisätyöt. Lisätyöt voivat olla esimerkiksi tontilla tarvittavat räjäytystyöt tai paalutukset. Tässä vaiheessa on myös mahdollista saada apua tulevan puutarhan perussuunnitteluun.

Rakentaminen onnistuu parhaiten kalliolle tai pohjamoreenille. Pohjamoreeni on kova maakerros, joka koostuu aina suurista kivenlohkareista hienoimpaan saveen ja sille on hyvä rakentaa. Kallio on hyvä ja tukeva, mutta voi vaatia räjäyttämistä. Nykyään on mahdollista rakentaa miltei mille pohjalle tahansa. Paaluuttamalla saa jopa ”huonosta” perustuksesta hyvän.

Perustukset

Fiskarhedenvillan-talot rakennetaan pääsääntöisesti maavaraiselle betonilaatalle. Perustuksen rakentaminen käynnistyy heti, kun talon rakennuslupapiirustus on saanut hyväksynnän. Perustuksen rakentaminen kestää yhdestä kolmeen viikkoon, riippuen miltä tontti näyttää. Rinnetalojen tukiseinät ovat joko muurattuja tai valettuja ja ne tulee pystyttää ennen varsinaista talon pystyttämistä. Tämä on hyvä huomioida aikataulussa. Perustustyön voi aloittaa mihin vuodenaikaan tahansa.

Rakentaminen

Maanrakennus ja pohjatyö ovat valmiita ja talopaketti on toimitettu tontille. Tämän jälkeen on rakennusmiesten vuoro. He pystyttävät talon neljässä vaiheessa, jotka ovat pystytys, ulkoinen viimeistely ja sisätyöt kahdessa vaiheessa. Näiden lisäksi suoritetaan sähköasennus, laatoitustyöt, maalaus ja LVI-työt.

1. Rungon pystytys

Vuorossa on kantavien seinien ja runkorakenteen pystyttäminen. Ulkoseinät koolataan ja niihin asennetaan tuulensuojalevyt. Talon kattoa rakennetaan ja päällystetään raakaponttilaudoituksella. Aluskate, kattoruoteet, otsalaudat ja räystäslaudat kiinnitetään myös tässä vaiheessa. Rungon pystyttämisen yhteydessä asennetaan ikkunat ja ulko-ovet.

Talosta voi jo hahmotella, miltä se tulee näyttämään ulkoa. Tässä vaiheessa asennetaan myös tarvittaessa katetun sisäänkäynnin sekä parvekkeen runkorakenne.

2. Viimeistely ulkopuolelta

Kaikki talon ulkopinnat viimeistellään ja seinäpaneelit asennetaan. Peltityöt, kuten räystäskourut ja syöksytorvet sekä jiiri-, räystäs- ja otsalautapellit, kiinnitetään paikoilleen. Kattorakenne viimeistellään valitulla päällysteellä. Taloa viimeistellään ulkoa, muun muassa tiivisteprofiilit asennetaan ikkunoihin ja oviin. Ulkotyöt ovat jo loppusuoralla ja jos taloon tulee parveke tai katettu sisäänkäynti, nämä viimeistellään tässä vaiheessa. Talo on nyt ulkoa miltei valmis ja sen ulkonäkö on jo nähtävissä. Vain maalaustyöt puuttuvat.

3. Sisätyöt

Sisätyöt alkavat ulkoseinien eristämisellä, jonka jälkeen höyrysulku asennetaan ja ulkoseinät koolataan sisäpuolelta. Kattoon asennettava höyrysulku käännetään myös ulkoseinien sisäpuolelle. Sisäkatto koolataan ja sisäseinät pystytetään. Tässä vaiheessa kipsilevyt asennetaan vain toiselle puolelle sisäseiniä, jotta LVI-työt ja äänieristeet on helppo asentaa.

4. Viimeistely

Vuorossa on talon viimeistely sisältä. Sekä ulko- että sisäseinät päällystetään kipsilevyillä. Keittiö ja vaatekaapit asennetaan. Väliovet, portaat, ikkunat ja ikkunalaudat, parketti, takka, sauna sekä kaikki listat asennetaan paikoilleen.

LVI-työt

LVI-asentaja vastaa kaikista vesi- ja viemäriasennuksista, jotka tulevat sokkelin ylä- ja sisäpuolelle. Hän asentaa myös valitut WC-istuimet, lavuaarit, suihkut ja hanat. Saniteettituotteet asennetaan sen jälkeen kun laattamiehet ja maalaajat ovat viimeistelleet seinät ja lattiat.

Sähkötyöt

Sähköasentajat vetävät sähköjohdot esimerkiksi valaistukselle, pistorasioihin ja lämmityksen huonetermostaateille. He hoitavat myös tuotteiden loppuasennuksen ja suorittavat sähkön käyttöönoton.

Sovi ajoissa sähköasentajan kanssa, mihin haluat pistorasiat ja lisävalinnat, kuten spottivalot.”

Rakennusvinkki
Laatoitus ja lattiat

Tilaa laatat ja klinkkerit ajoissa, jotta ne ovat valmiina, kun laattamiehen vuoro on viimeistellä pintoja.

Maalaus

Maalari tarvitsee noin pari viikkoa tasoittamiseen ja maalaamiseen. On tärkeää, että talo on jo silloin lämmitetty, koska maalaaminen onnistuu parhaiten lämpimässä ja kuivassa tilassa.

Ennen kuin pääset muuttamaan

1.    Tarkistuskatselmus

Tarkistuskatselmus suoritetaan pari viikkoa ennen käyttöönotto- tai loppukatselmusta, riippuen kumpi tulee ensin vastaan. Tämän katselmuksen tavoitteena on edesauttaa seuraavaa katselmusta ja antaa urakoitsijoille aikaa korjata mahdollisia virheitä. Katselmuksen suorittaa Fiskarhedenvillanin edustaja yhdessä urakoitsijan ja rakennuttajan kanssa.

2.    Loppukatselmus

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa. Loppukatselmuksen yhteydessä tarkastetaan, että tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja kopio yhteenvedosta luovutetaan tarkastajalle.

 

TERVETULOA TALOON!

3.    Käyttöönottokatselmus

Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, pyydetään käyttöönotettavalle osalle rakennusvalvonnasta osittainen loppukatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Talotikkaiden ja vesikaton kulkuteiden tulee myös olla valmiita. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee tässä vaiheessa olla valmiina ja esitettävä tarkastajalle. Sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee myös olla tehtynä.