Rakentamisen vaihtoehdot

Talonrakentaminen on laajamittainen prosessi, johon osallistuu useita eri osapuolia. Tie talopaketista valmiiseen taloon sisältää kuusi eri urakkaa. Sopimukset voi solmia eri tavoilla, riippuen toimeksiannon laajuudesta. Meillä Fiskarhedenvillanilla voit valita kahden eri urakkasopimuksen välillä – kokonaisurakka tai jaettu urakka.

Kokonaisurakka

Kokonaisurakassa tilaaja – sinä rakennuttajana – solmii urakkasopimuksen rakennustöistä yhden pääurakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija puolestaan hoitaa sopimukset niiden viiden aliurakoitsijan kanssa, joita tarvitaan talon rakentamisessa. Sinä olet asiakkaana rakennuttaja, mutta pääurakoitsija vastaa kaikista alihankinnoista. Fiskarhedenvillanin edustaja auttaa sinua sopimuksen teossa pääurakoitsijan kanssa.

Pääurakoitsija koordinoi ja toimii projektijohtajana

Rakennuttajalla, joka valitsee kokonaisurakan, on vähemmän päätösvaltaa siitä, ketkä aliurakoitsijat osallistuvat talon rakentamiseen, sillä niiden valitseminen on pääurakoitsijan tehtävä. Kaikki yhteydet alihankkijoihin hoidetaan myös pääurakoitsijan kautta.

Kokonaisurakan käyttämisen etuna on se, että pääurakoitsija hoitaa aliurakoitsijoiden koordinoimisen ja johtaa koko rakennusprojektia yhteistyössä Fiskarhedenvillanin edustajan kanssa.

Jaettu urakka

Useimmiten asiakkaamme valitsevat jaetun urakan, jossa rakentaja – sinä asiakkaana – sopii rakentamiseen liittyvistä urakoista valittujen aliurakoitsijoiden kanssa.

Jaetussa urakassa vastaat rakentamista koskevista aliurakoista. Kaikkien aliurakoitsijoiden kanssa allekirjoitetaan erillinen sopimus. Fiskarhedenvillanin edustaja auttaa sinua laatimaan kaikki sopimukset, mutta sinä rakennuttajana allekirjoitat ne.

Autamme sinua koordinoimisessa ja rakentamisen johtamisessa.

Jaetussa urakassa aliurakoitsijat ovat toistensa urakoitsijoita. Aliurakoitsijoilla ei ole keskinäistä sopimusta, mutta heidän työnsä pitää koordinoida. Fiskarhedenvillanin edustajalla on laaja kokemus talorakentamiseen liittyvistä kokonaisprojekteista ja aliurakoitsijoiden koordinoimisesta. Autamme sinua koko prosessin aikana aina perustan rakentamisesta sisätilojen viimeistelyyn.

Rakennustyömaalla koordinoinnin hoitaa useimmiten pystyttämisestä vastaava urakoitsija – puuseppä tai timpuri – sillä hän tietää oikean työjärjestyksen. Talon rakennusprojekteissa on mukana urakoitsijoita, jotka ovat tottuneet työskentelemään yhdessä ja seuraamaan rakentamiseen liittyviä rutiineja.

Jaetun urakan etuna on, että voit yksityiskohtaisesti vaikuttaa siihen, miten talo rakennetaan. Pääset myös itse valitsemaan aliurakoitsijat. Lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin tekemällä tietyt työt itse.